Algemene voorwaarden

 1. Ceremonies

  1. Informatie verstrekking
   De Zilverboom verplicht zich tot het geven van de noodzakelijke informatie voor het veilig deelnemen aan de ceremonies.
   Sommige medische en/of psychische aandoeningen en het gebruik van sommige medicijnen combineren niet met Ayahuasca. Daarom verplicht de deelnemer zich alle informatie te verstrekken die van belang mag worden geacht. De medische adviseur van De Zilverboom zal deze informatie beoordelen. Zijn advies is bindend.
   Bij niet tijdige aanlevering van de gevraagde informatie vervalt het recht op deelname.
  2. Verantwoordelijkheid
   Deelname aan de ceremonie geschiedt op eigen initiatief en voor eigen risico.
   De Zilverboom accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor situaties die een gevolg zijn van onjuiste en/of onvolledige informatie die door de deelnemer verstrekt is.
 2. Betalingsvoorwaarden

  De deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betaling van het totale bedrag en binnen de termijn zoals deze in de bevestigingse-mail zijn vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen. Bij niet tijdige betaling kan het recht op deelname vervallen.

 3. Prijswijzigingen

  Eventuele prijswijzigingen zullen geen invloed hebben op de overeengekomen prijs van de activiteit waarvoor men zich reeds heeft aangemeld.

 4. Annuleringsvoorwaarden

  Mocht je je reservering moeten afzeggen of verzetten, neem dan zo snel mogelijk contact op. Bij annulering kunnen kosten in rekening gebracht worden. In ernstige situaties kan hiervan afgeweken worden, zulks ter beoordeling door De Zilverboom.
  In andere gevallen geldt het volgende:

  1. Annulering is kosteloos mogelijk tot 4 weken voor de datum van de activiteit.
  2. Bij annulering korter dan 4 weken voor de activiteit worden € 25 administratiekosten in rekening gebracht of in mindering gebracht op het te restitueren bedrag, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven.
  3. Bij annulering korter dan 2 weken wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd, tenzij direct voor een andere datum wordt ingeschreven.
  4. Bij annulering korter dan 1 week voor de activiteit wordt 25% van het betaalde bedrag gerestitueerd.
  5. Bij annulering de dag voorafgaand aan de activiteit of het niet verschijnen op de dag zelf is geen restitutie mogelijk.
  6. Als door onvoorziene omstandigheden een activiteit moet worden geannuleerd door De Zilverboom, aanvaardt De Zilverboom geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit deze annulering. U kunt in dat geval naar keuze in overleg een nieuwe datum inplannen of annuleren en afzien van betaling. Als geen nieuwe datum ingepland wordt zullen reeds betaalde bedragen worden gerestitueerd.
 5. Gegevensbescherming

  Door deelnemers verstrekte informatie wordt door de De Zilverboom en haar medewerkers vertrouwelijk behandeld. De Zilverboom houdt zich aan de regels van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Alle informatie over hoe ik omga met je gegevens kun je lezen in de privacy-verklaring.