Ik heb de afgelopen periode een groot aantal ayahuasca-ceremonies gedaan. Voor ik met ayahuasca begon, had ik al een behoorlijke ervaring met therapeutisch werk. Zo had ik al jaren gewerkt met de bio-energetische karakterstructuren en met familieopstellingen. Toch merkte ik dat er bij mij thema’s speelden die ik met die technieken ‘niet had kunnen raken’. Het voelde alsof er dingen speelden die niet het gevolg waren van bijvoorbeeld trauma’s uit dit leven, uit loyaliteit aan het familie-systeem of uit opvoeding. En hoewel dat gevoel steeds sterker werd, kwam ik er maar niet achter wat het dan wel was.

Door middel van ayahuasca heb ik inzichten gekregen waarmee ik een doorbraak kon maken die ik eerder niet kon maken. Diep, diep in mijn onbewuste lagen ervaringen en overtuigingen opgesloten die nooit eerder aan het licht waren gekomen en die met mijn huidige leven niets te doen hebben. Althans, ik droeg er in dit leven wel de gevolgen van, maar ze zijn er niet ontstaan. Ook niet indirect, bijvoorbeeld via familielijnen. Pas door middel van ayahuasca ben ik gaan inzien hoe sterk en hardnekkig deze overtuigingen kunnen zijn, hoe diep die in het onbewuste ‘verstopt’ kunnen zitten, hoe zeer die het gedrag (onbewust) kunnen sturen en hoe moeilijk die te traceren kunnen zijn omdat ze hun oorsprong niet vinden in ‘aanwijsbare’ feiten.

Door middel van ayahuasca kon ik deze overtuigingen langzaam ombuigen en oplossen. Ik ben me hierdoor vrijer gaan voelen, en kan ik me gaan concentreren op wat voor mij belangrijk is in plaats van voortdurend het gevoel te hebben geleefd te worden door omstandigheden waarop ik zelf geen greep kon krijgen. Ayahuasca heeft me een beeld geschetst van verleden, heden en toekomst, en heeft veel van de inzichten die ik eerder al had verdiept, met elkaar verbonden en in perspectief geplaatst. Ik ben erg dankbaar voor hetgeen ayahuasca me heeft gebracht.

Frank

Comments are closed.